De opdrachtgever

Bavo Europoort, onderdeel van de Parnassia Groep, biedt geestelijke gezondheidszorg (GGZ) voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. Hierbij richten zij zich onder andere op patiënten met ASS. Vanuit hun kantoor in Rotterdam genaamd SARR (Specialistisch Autisme team Rotterdam) proberen zij de doelgroep met hun problemen te helpen. Één van de doelen van Parnassia Groep is om de doelgroep te helpen met lotgenotencontact.

De opdracht

Samen met Parnassia Groep gingen wij (een groep UX-designers) de uitdaging aan om cliënten met een autisme spectrum stoornis (ASS) te helpen bij het leggen van contact met lotgenoten. Door hun stoornis ervaren veel cliënten het als lastig om een zinvolle inhoud te geven aan hun bestaan. Mensen met ASS ervaren beperkingen in de deelname aan het sociale en maatschappelijk leven. Door deze stoornis hebben ze vaak weinig contacten en relaties, omdat ze de vaardigheden missen om deze relaties te onderhouden en/of nieuwe mensen te ontmoeten. Dit terwijl zij hier wel behoefte aan hebben.

Bij deze behoefde hebben wij een passend concept bedacht, namelijk: Mood.

Mood

Aan het begin van de dag kan de gebruiker zijn gevoel uiten door een kleine handeling te verrichten met de mobiele telefoon. Tijdens de eerste aanraking met de mobiele telefoon of het uitzetten van de wekker krijgt de gebruiker de mogelijkheid om te kiezen van 1 tot 4 smiley’s. Deze smilies staan voor het gevoel van de gebruiker.

1x smiliey = Ik zit niet prettig in mijn vel vandaag, tot en met
4x smiley’s = Ik heb veel zin in deze dag!

Door één van deze 4 keuzes te selecteren wordt dit kenbaar gemaakt bij de gekoppelde personen. De gekoppelde personen kan de gebruiker zelf bepalen en kunnen variëren van familie, vrienden of kennisen. Door middel van een eenvoudige melding kan de gekoppelde ontvanger op deze manier gemakkelijk inzicht krijgen in de gevoelens van de cliënt en zo gepast ondersteuning bieden naar de “mood” waarin de cliënt zich bevindt.

Voordelen
  • Het is laagdrempelig
  • Het initiatief ligt niet bij mensen die het lastig vinden om te communiceren
  • Het kost weinig tijd
  • Met één simpele handeling wordt veel gezegd