Aanleiding opdracht

Tijdens de schooltijd van kinderen vinden er voortdurend veranderingen plaats. Kinderen gaan naar een andere school, maar ook het uiterlijk verandert. Het gevolg hiervan kan zijn dat kinderen buiten een groep vallen of dat de kinderen de dupe kunnen worden van pesterijen. Op het moment dat zulke situaties zich voordoen kunnen kinderen ze zich erg ellendig of minderwaardig gaan voelen.

Probleemstelling

Hoe kunnen wij kinderen tussen de leeftijd 12 tot en met 17 jaar ondersteunen bij hun een minderwaardigheidsgevoel in de vorm van een mobiele applicatie.

Doelstelling

Binnen 9 weken een Hi-fi prototype ontwikkelen van een smartphone applicatie, die als ondersteuning ingezet kan worden bij het verminderen van een minderwaardigheidsgevoel binnen de leeftijdscategorie 12 en 17 jaar.

Het concept in de basis

Met het concept +Punten worden kinderen ondersteund door middel van online oefeningen. Deze oefeningen zorgen ervoor dat kinderen hun beste kant van zichzelf leren kennen en zo meer zelfvertrouwen opbouwen. Zo worden er dagelijks positieve quotes en video’s toegestuurd om hun positieve mindset te behouden. Met het doen van oefeningen, bekijken van quotes en filmpjes kunnen zij medailles verdienen.